zahrnují veškeré dílčí práce, které stavby či rekonstrukce vyžadují. Disponujeme veškerým vybavením, které je k této činnosti třeba.

Klientům nabízíme plný servis nejen od počátku stavby, ale již při přípravě na ni. To znamená, že zajišťujeme veškeré přípravné práce jako jsou bourací práce, odstraňování a demolici objektů, odvoz sutě, výkopové práce, dovoz stavebního materiálu a další dílčí činnosti.

S našimi klienty projdeme celou stavbu či rekonstrukci od a do z. Pokud si klient neví s něčím rady nebo pokud my sami vidíme v jakémkoli bodě stavby či rekonstrukce bod, který je možné vyřešit lépe, zákazníka upozorníme a navrhneme jiné řešení.

Nezabýváme se pouze hrubou stavbou. Provádíme také zednické či obkladačské práce, zateplování budov, montáže podlahových krytin a parket, vymalování místností, nejrůznější nátěry a mnoho dalších činností. Stavba nebo rekonstrukce je velmi široký pojem a výčet prací je dlouhý. Zde uvádíme nejčastější činnosti, které je třeba zhotovit. Každá stavba či rekonstrukce se liší a tím se mění i výčet jednotlivých prací a požadavků od zákazníků. Proto zde nelze vyjmenovat všechny potřebné úkony. Specifikace jednotlivých dílčích prací se liší a jsou upřesněny po konzultaci s jednotlivým zákazníkem.

Samozřejmostí firmy Stepak-stavby je nabídka finálních úklidových prací. Tato činnost nespočívá v pouhém zametení místností a odvozu nepořádku. Jelikož jsme si vědomi, že každý klient je již pouhou stavbou unaven a pouhá myšlenka na následné stěhování a samotné zabydlení se, je často další únavná činnost, nabízíme i mytí podlah a oken. Klient se tím pádem může skutečně přestěhovat do domu či bytu, který je již připraven k obývání což každému klientovi usnadní celé stěhování.

A pomáháme i se samotným stěhováním. Nenabízíme jen přepravu do 3,5 tuny po České republice a mimo ni, ale také stěhovací služby. Klienti tuto službu využívají rádi, jelikož jsou s námi v kontaktu od počátku stavby a je pro ně pohodlné si i stěhovací služby domluvit se stejnou společností.

Specializované stavební činnosti zahrnují také další práce – oprava a údržba elektrických rozvodů, instalatérské a topenářské práce, opravy a údržby střech, zámečnické práce. Spokojení klienti jsou s námi v kontaktu v podstatě pravidelně při využívání některé z těchto činností, které již nespadají do samotné stavby.